I 2001/ 2002 så Bernervalp.com dagens lys.
Bernervalp.com består av en gjeng seriøse oppdretter som samarbeider for rasens beste. Vi samarbeider for en bedre, sunnere og friskere berner sennnenhund. Bernervalp.com består av folk med lang erfaring med hund. Flere av oss har verv i Norsk Kennel Klub, Norsk Berner Sennenhundklubb eller andre hundeklubber. Mange av oss har drevet med oppdrett i mange år, og vi nyter godt av hverandres kompetanse. Vi er aktive på flere plan i hundemiljøet.
Vi avler etter NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
Pr i dag består Bernervalp.com av Kennelene: Bernerlabben, Bernersvansen, Cafrida, Citahagen, Roabamsen og Tornevika.